Podela lifleta u selima Zlot i Krivelj o pravima otrošača

10. Mart 2012.

BOR – Aktivisti projekta “Edukacija potrošača o njihovim pravima”, tokom februara i marta 2012 su delili promotivne liflete sa zanimljivim sadržajem za korisnike usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Pored podele lifleta sa kratkim izvodom o pravima potrošača, u tri borske mesne zajednice, na redu su po programu realizaciji projekta bile dve seoske mesne zajednice, i  to u Zlotu, najvećem selu borske opštine i Velikom Krivelju.

Izuzetno niske temperature nisu nas sprečile da obavimo preuzete projektne obaveze. Imali smo problem da na akciju skrenemo veću pozornost, budući da su se ljudi retko odlučivali za izlazak iz kuće. Razlog –  živa na termometru se tih dana spuštala i do minus 15 stepeni.

Velika hladnoća je čak negativno uticala na našu kameru, koja je u jednom momentu blokirala.

Kako bi bili što uspešniji, pribegli smo taktici podele lifleta u vreme podele penzija, a obišli smo i javne objekte kao što su seoske kafane, domovi penzionera i seoski domovi. U mesnim zajednicama su ostavljeni anketni listići kako bismo dobili uvid o tome da li su meštani ova dva sela zadovoljni uslugama koje im pružaju budžetske firme.

Podela lifleta