UG Pištaljka u projektu “Starost nije hendikep”

Udruženje građana “Pištaljka” je u 2015. godini za potebe TV serijala “Starost nije hendikep”, sprovela monitoring i mapiranje problema starih osoba u Srbiji..


Pištaljka je učestvovala u projektu “3600 korisnih sekundi” koji je finansirala EED

Bor: Pištaljka u projektu Edukacija potrošača o njihovim pravima “Call centar”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Podela lifleta sa kratkim vodičem o pravima potrošača

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Podela lifleta u selima Zlot i Krivelj o pravima otrošača

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.