Bor: Pištaljka u projektu Edukacija potrošača o njihovim pravima “Call centar”

12. Januar 2012.

Projektom “Edukacija potrošača o njihovim pravima”, koji sprovode UG “Pokret potrošača Bor” i UG “Pištaljka”, predviđa  se edukacija stanovništva o osnovnim pravima potrošača, naročito pri korišćenju usluga od opšteg ekonomskog interesa (javna preduzeća i ustanove).

Realizacija projekta počela je sredinom januara podelom edukativnog materijala – lifleta, u tri gradske i dve seoske mesne zajednice. U tim mesnim zajednicama biće sprovedena anketa, kako bismo utvrdili činjenično stanje o zadovoljstvu potrošača pruženim uslugama javnih preduzeća. Rezultati ankete će biti precizno analizirani, a sugestije građana dostaviće se menadžmentima javnih preduzeća.

Biće održana tribina „Građani – direktori JP“ gde će se emitovati multimedijalna prezentacija o pravima potrošača a obratiće se i eksperti iz oblasti zaštite potrošača.

U toku realizacije projekta biće otvorena telefonska linija (call centar) preko koje će građani prijavljivati primedbe o pruženim uslugama i biti obavešteni o načinu ostvaraivanja svojih prava. Linija Call  centra, na broj telefona 030/429-060, biće otvorena ponedeljom, sredom i petkom, od 10 do 14 sati.

Realizacija projekta počinje 15. januara i traje tri meseca.

Projekat većim delom finansira SO Bor, u sklopu podrške programima i projektima od javnog interesa u opštini Bor za 2011. godinu