This is a centered title

 

Misija UG Pištaljka, osnovane 2010. godine je da se kroz inovativan i kreativan način, u sinergiji sa medijima i drugom nevladinim organizacijama podigne kvalitet života u urbanim i ruralnim sredinama, podrže i osnaže marginalizovane i etničke grupe po standardima razvijenih zemalja Evropske unije. Cilj nam je razvoj i unapređenje građanskog društva kroz kulturne delatnosti, masovni sport, jačanje građanske svesti u cilju stvaranja savremenog evropskog grada, jačanje odgovornosti i transparentnosti lokalne samouprave prema standardima EU, unapređenje zaštite životne sredine kroz ekološke akcije i propagiranje turizma, u opštini Bor. Krajni cilj nam je stvaranje preduslova da svi segmenti društva slede standarde koji se poštuj u Evropskoj uniji. IST Media je do sada projektno i akciono sarađivala sa Porektom potrošača opštine Bor i UG „Bebironče“. Udruženje nema nijednog zaposlenog, već se sve programske i projektne aktivnosti organizuju volonterski. Do sada smo angažovali šestoro volontera. Organizacija ima 10 članova. Budžet u 2015. godini iznosio je 3.000 €, u 2014. godini nije bilo aktivnosti.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva : razvoj i unapređenje građanskog društva kroz kulturne delatnosti, masovni sport, jačanje građanske svesti o marginalizovanim  i etničkim grupama, jačanje odgovornosti i transparentnosti lokalne samouprave prema standardima EU, unapređenje zaštite životne sredine kroz ekološke akcije i propagiranje turizma, u opštini Bor.

Osnivači:

  •  Saša Trifunović, Bor
  •  Slobodan Mančić,  Bor
  •  Goran Milenković, Bor

Izvod iz Statuta udruženja

Član 1.

 Udruženje  građana „Pištaljka“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva jačanja odgovornog građanskog društva i javne vlasti, i ciljeva u oblasti kulture, ekologije, sporta i turizma.

Član 2.

 Ciljevi Udruženja su razvoj i unapređenje građanskog društva kroz kulturne delatnosti, masovni sport, jačanje građanske svesti o marginalizovanim  i etničkim grupama, unapređenje zaštite životne sredine kroz ekološke akcije i propagiranje turizma, u opštini Bor.

Član 3.

 Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  • Insistira na realizovanju ideja i programa u okvirima inovativne kulturne industrije; podstiče svest o socijalnom i ekonomskom značaju kulture i kulturne potrošnje; stvara organizacione koridore koji će biti dejstveni u okvirima lokalnih, unutardržavnih i međudržavnih kulturnih sistema; kroz projekte i programe podvlači bogatstvo različitosti kulturnih identiteta i razvija ideje tolerancije i komunikacije među njima; jača svest lokalne zajednice o konkurentnosti u okvirima tržišta kulture; radi na jačanju svesti o demokratizaciji pristupa resursima kulture;
  • Organizuje samostalno, ili u zajednici sa drugim organizacijama i partnerstvu sa medijima: skupove građana, javne tribine i seminare i druge oblike javnih skupova a u cilju podizanja građanske svesti uz pomoć kulturnih manifestacija, masovnih sportskih aktivnosti, ekoloških akcija i propagiranja turizma u opštini Bor;
  • Objavljuje štampane i multimedijalne sadržaje sa ciljem razvoja podizanja svesti i razvoja građanskog društva, a u skladu sa važećim zakonima;
  • Sarađuje sa institucijama i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje imaju iste i srodne programske ciljeve;
  • Sarađuje sa lokalnom samoupravom kroz partnerstvo u određenim projektima značajnim za lokalnu zajednicu.